Međugorje

U srcu Bosne i Hercegovine, između brda Križevac i Podbrda, smješteno je selo koje broji tisuće duša, Međugorje. Žitelji tog mjesta, svi marljivi seljaci živjeli su od obrade tla, jedva preživljavajući uzgojom duhana i grožđa. Župna crkva bila je u rukama gorljivog franjevačkog svećenika, vlč. Joze Zovke. Dana 24. lipnja 1981 godine, na blagdan Svetog Ivana Krstitelja, selo je bačeno u previranja zbog izvanrednog događaja. Nekoliko mladih hodali su na putu prema Podbrdu kad su vidjeli svijetlu siluetu dame koja je držala dijete u naručju. Sljedećeg dana se vratila i otkrila svoj ​identitet: ” Ja sam Blažena Djevica Marija”. Tada je formirana skupina od 6 vidioca koja se sastoji od Marije Pavlović, Vicke Ivanković, Mirjane Dragićević, Ivanke Ivanković, Ivana Dragićevića i Jakova Čole.

Brdo ukazanja

Svaki dan se Gospa iznova pojavljivala, dajući djeci “poruke” za njih same, za župu i za cijeli svijet: poruke mira i poruke obraćenja i ljubavi, koje su ljudima mogle vratiti Boga u njihova srca, Boga kojega je čovječanstvo sve više gubilo srljajući u tami! Od 1987 godine Gospa daje vidiocima te poruke jednom mjesečno. Također svakom vidiocu Gospa je dala i određene tajne koje će se očitovati posredstvom svećenika kojeg izabere sam vidioc a u vrijeme kad Gospa to odluči.

St. James Church

Od 25 lipnja 1981 godine više od 20 milijuna hodočasnika došlo je do ovog malog sela na molitvu i obraćenje, čime je Međugorje postalo jedno od najposjećenijih svetišta u cijelom svijetu..

Vill Via Pacis — Međugorje
WordPress Lightbox Plugin